Przejdź do treści

Zapytania ofertowe – rekrutacja na stanowisko wychowawcy 2

Rekrutacja na stanowisko wychowawcy 2

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, działające w przedmiotowym postępowaniu jako Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: Usługa pełnienia funkcji wychowawcy w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego (SPWD) w Radłowie, ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów. w ramach projektu pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych – specjalistycznej i opiekuńczej- dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radłów w latach 2018 – 2020”.

Szczegóły w załączniku

Obowiązek informacyjny zgodnie z RODO

Skip to content