Kontakt

Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie

ul. Brzeska 9 (wejście od podwórza)
33-130 Radłów
tel. +48 533 727 323
e-mail: pwd@amos.org.pl


Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania
zjawiskom patologii społecznej AMOS

ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów
e-mail: stowarzyszenie@amos.org.pl