TheGrue.org

Rekrutacja do Placówki

Opublikowano: środa, 15 lipiec 2020


WSPARCIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W RADŁOWIE W RAMACH ZDALNEJ FORMY WSPARCIA


Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 oraz ograniczenia organizacyjne w placówkach wsparcia dziennego w nowym reżimie sanitarnym (wynikające z wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego) SPWD w Radłowie uruchamia dodatkową formę wsparcie dla rodzin w postaci pracy zdalnej.

Czytaj więcej: Rekrutacja do Placówki

Aloha - czyli wycieczka na Hawaje

Opublikowano: środa, 15 lipiec 2020

Archipelag Hawaje to kolejny już cel podróży wychowanków SPWD w Radłowie. W trakcie ostatnich zajęć socjoterapeutycznych nasi odkrywcy wyruszyli na wyspy wulkaniczne w samym sercu Oceanu Spokojnego! Dzień wypełniły m.in taniec hula, eksperymenty wulkaniczne, egzotyczne owoce i malowanie twarzy! Nie obyło się bez pakowania walizek, odprawy lotniskowej i hawajskich przygód! Nasi podróżnicy spisali się na medal! Współpraca w grupie na 6!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.

Mała - wielka SZTUKA

Opublikowano: środa, 15 lipiec 2020

Czy widzieliście kiedyś tylu zaangażowanych artystów w tym przepięknym miejscu? Dziś wychowankowie SPWD wyruszyli do radłowskiego parku na prawdziwy plener malarski. Plener jest doskonałą okazją do rozwijania umiejętności twórczych, kreatywności, wyciszenia, a przede wszystkim doskonałą formą wypoczynku. Przepiękny zespół pałacowo- parkowy stworzył dodatkowo niepowtarzalny, tajemniczy klimat (tak tak, były historie o dworskim życiu i legendy). W realizacji przedsięwzięcia wsparło nas Radłowskie Forum Rozwoju, zaopatrując naszych artystów w profesjonalne sztalugi malarskie. Dziękujemy! Ps. Czy wiedzieliście, że Leonardo Da Vinci- wybitny malarz i człowiek renesansu prawdziwą mądrość, jak się okazuje, czerpał nie z książek, ale działając, przeżywając i doświadczając? W te wakacje będziemy podążać śladami Mistrza!

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.

Ahoj Przygodo!

Opublikowano: środa, 15 lipiec 2020

Nasi wychowankowie poszukiwania wakacyjnych przygód rozpoczęli od morskiej wyprawy po skarb piratów. Po odczytaniu listu Kapitana Czarnobrodego nasi mali nieustraszeni śmiałkowie przystąpili do wykonywania zadań. Na drodze do upragnionego celu czekało ich sporo wyzwań, które wymagały zarówno wysiłku fizycznego i umysłowego. Przeżyli prawdziwy sztorm na morzu, miotanie od prawej burty do lewej, stoczyli bitwę morską, nie obyło się również bez dźwigania ekwipunku z pożywieniem, toczenia beczki z wodą i pływania między statkami. Tylko dzięki wzajemnej pomocy, zaangażowaniu wszystkich członków załogi i współpracy udało się dotrzeć do skarbu. Zwieńczeniem naszych zmagań było uroczyste pasowanie na pirata, wręczenie pamiątkowych certyfikatów, morskich tatuaży i zawieszek.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów