Rekrutacja

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie informuje rodziców o możliwości zapisania dziecka na zajęcia i ogłasza kolejną turę rekrutacji dzieci i młodzieży w 2020 r. (od 6 r. życia). Dokumenty rekrutacyjne (Formularz zgłoszenia dziecka do Placówki) można otrzymać w siedzibie Placówki przy ul. Brzeskiej 9 w Radłowie lub pobrać poniżej.
Formularz należy dostarczyć do siedziby Placówki. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod nr 533-727-323 , oraz w siedzibie Placówki.

Dokumenty są dostępne tutaj  oraz  tutaj

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie prowadzi swoją działalność w ramach Projektu pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych – specjalistycznej i opiekuńczej – dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radłów w latach 2018 – 2020”- realizowanego przez Gminę Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.