Zapytania ofertowe – dostawa artykułów spożywczych postępowanie drugie

Dostawa artykułów spożywczych
postępowanie drugie

Informacja o wyborze oferty najorzystniejszej i unieważnieniu CZĘŚCI II

Informacja z otwarcia ofert

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, z siedzibą ul. Głowackiego 6/43, 33-100 Tarnów zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. dostawa artykułów spożywczych dla wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie – w ramach projektu pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych – specjalistycznej i opiekuńczej- dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radłów w latach 2018 – 2020”.. Szczegóły zawarte są w dokumentach Zamówienia:

TOM I SIWZ – Warunki Zamówienia

TOM IIa SIWZ – Warunki Umowy dla Części I

TOM IIb SIWZ – Warunki Umowy dla Części II

TOM III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

FORMULARZ OFERTY

 

Termin składania ofert: 8 stycznia 2018 r. godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie, pl. Kościuszki 5, 33-130 Radłów (budynek OSP Radłów)
Otwarcie ofert: 8 stycznia 2018 r. godz. 11:15