Zapytania ofertowe – dostawa artykułów spożywczych postępowanie czwarte

Dostawa artykułów spożywczych postępowanie czwarte

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, z siedzibą ul. Głowackiego 6/43, 33-100 Tarnów zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. dostawa artykułów spożywczych dla wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie – w ramach projektu pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych – specjalistycznej i opiekuńczej- dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radłów w latach 2018 – 2020”.. Szczegóły zawarte są w dokumentach Zamówienia:

Linki do dokumentów:

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ nr 1

TOM I SIWZ – Warunki Zamówienia

TOM II SIWZ – Warunki Umowy

TOM III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

FORMULARZ OFERTY

Termin składania ofert:
26 listopada 2018 do końca doby

Miejsce składania ofert:
mailem na adres: oferty@amos.org.pl

Otwarcie ofert:
27 listopada 2018 godz. 9:00