Władze

Prezes Zarządu – mgr Edyta Kożuch

Pedagog specjalny, pedagog resocjalizacyjny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), specjalista w zakresie resocjalizacji i bezpieczeństwa publicznego oraz interwencji kryzysowej i kryzysów psychologicznych (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną oraz osobami niedostosowanymi społecznie (Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. E. Gierat
w Tarnowie, Policyjna Izba Dziecka w Tarnowie, Zakład Karny w Tarnowie – Mościcach).

Autor publikacji naukowych z zakresu zachowań ryzykownych młodzieży oraz funkcjonowania systemu profilaktyki i resocjalizacji w środowisku lokalnym. W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia dotyczące ochrony praw dziecka, metod twórczej resocjalizacji oraz motywów przestępczości nieletnich.

Prywatnie Pani Edyta zakochana jest w poezji Agnieszki Osieckiej, kuchni włoskiej, mocnych brzmieniach gitarowych, grze na perkusji i….. swojej pracy.

Menadżer, kierownik, serce i mózg Stowarzyszenia. Czuwa nad bieżącą działalnością Stowarzyszenia, Placówki i Klubu Seniora. 


Wiceprezes Zarządu – Piotr Niedojadło

Z wykształcenia muzyk pianista (Krakowska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej). W jego doświadczenie zawodowe wpisuje się m.in. współpraca z Teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie (spektakle „W pokoju Obok” (pianista, aktor) „Apetyt na Czereśnie” (pianista, aktor), Kabaret Literacki „Na ten czas” (kierownictwo muzyczne), „Kazania Sejmowe” (kompozycja muzyki do spektaklu)), Tarnowskim Centrum Kultury (Szkoła Muzyków Rockowych – nauczanie w klasie fortepianu i instrumentów klawiszowych, współudział w organizacji cyklicznych legendarnych koncertów uczniów S.M Rock) oraz Prywatnym Ogniskiem muzycznym w Szczucinie (nauczanie w klasie fortepianu oraz przedmiotów Teoria muzyki rozrywkowej, współorganizacja koncertów uczniów).

Ma także na swoim koncie liczne warsztaty teatralno-muzyczne dla dzieci i młodzieży oraz organizację
i przygotowanie koncertów, i programów artystycznych dla dzieci, z których nieustannie wydobywa ich twórczy potencjał.

W Stowarzyszeniu dba o kulturę i sztukę, odpowiada za kontakt z mediami i partnerami.


Członek Zarządu – mgr Szymon Mikos

Radca prawny. Absolwent administracji o specjalności sądowej (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) oraz prawa (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). Interesuje się głównie zagadnieniami prawa zamówień publicznych. Zawodowo: związany z zamówieniami publicznymi. Prywatnie: angażuje się w liczne inicjatywy społeczne i projekty (Akademia Przyszłości, musicamsacram.pl, Studencka Poradnia Prawna Krakowskiej Akademii, Straż Pożarna). 

Uwielbia taniec towarzyski i użytkowy. Kibic Tarnowskich Jaskółek. Pasjonat liturgiki i teologii katolickiej. Lubi muzykę organową.

W Stowarzyszeniu czuwa nad formalnym aspektem działalności oraz jest administratorem strony internetowej.