Warsztaty teatralne

Zdjęcie przedstawia dzieci uczestniczące w warsztatach teatralnych w budynku stowarzyszenia.

Podstawowym założeniem i punktem wyjścia do proponowanych zajęć jest uruchomienie procesu twórczego u dzieci i młodzieży. Spośród elementów, które wchodzą w skład struktury procesu twórczego i determinują go, najistotniejsze to: emocje, motywacja, percepcja, pamięć, myślenie i wyobraźnia. Metodyki działań w tym zakresie dostarcza zwłaszcza koncepcja twórczej (re)socjalizacji prof. M. Konopczyńskiego oferując działania, które mogą uruchomić u dzieci i młodzieży potencjał potrzebny do nauki zachowań akceptowanych społecznie. Pomagają bowiem uruchomić wewnętrzne procesy poznawcze w kierunku kreowania nowej tożsamości społecznej opartej na realizacji ról społecznych i życiowych. Tym samym umożliwiają dzieciom i młodzieży prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, szczególnie w najbliższych środowiskach takich jak rodzina, grupa rówieśnicza oraz środowisko lokalne. Jak wynika z przeprowadzonych dotąd zajęć to także świetna zabawa pozwalająca rozładować emocje oraz zintegrować grupę.

Warsztaty prowadzą wychowawcy Placówki oraz gościnnie (w ramach wolontariatu) Pan Piotr Niedojadło- muzyk, aktor oraz kompozytor muzyki do spektakli- współpracujący z teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.
Zapraszamy !