Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem 2020

W ramach monitoringu zasad i praktyk ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego w Radłowie prosimy rodziców o zapoznanie się z aktualizacją  Polityki Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem, obowiązującej w Placówce. W trosce o zapewnienie dzieciom możliwie najwyższych standardów bezpieczeństwa podczas przebywania w naszej Placówce prosimy by wszelkie ewentualne uwagi i sugestie  kierować mailowo na adres : pwd@amos.org.pl  lub tel. 533-727-323.