Podziękowania

Obraz przedstawia wychowanków SPWD wraz z Gośćmi.

Wczorajszy dzień w SPWD w Radłowie upłynął pod znakiem niespodzianek. Wszystko za sprawą naszych wyjątkowych Gości – Państwa Katarzyny i Kamila Saków, którzy kilka dni temu świętowali uroczystość zawarcia związku małżeńskiego. W tym ważnym dla siebie dniu postanowili uszczęśliwić także naszych wychowanków, przekazując nam przepiękne materiały plastyczne i przybory szkolne.
Dziękujemy Wam kochani, za ten piękny gest troski o dobro dzieci! Wspaniale poznać tak dobrych, młodych ludzi o wielkim sercu. Mamy nadzieję, że podarunek otrzymany od naszych wychowanków sprawi Wam przyjemność – radości naszych dzieci nie da się opisać. Wierzymy, że dobro powraca i powróci do Was ze zdwojoną siłą! DZIĘKUJEMY!!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.