Aktywne ferie z SPWD

Obraz przedstawia wychowanków w gąbkach parku trampolin.

Kolejny – drugi – dzień ferii wychowankowie SPWD w Radłowie spędzili w parku trampolin FlyPark Tarnów. Ruch to nie tylko zdrowie ale i świetna zabawa, o czym dzisiaj się przekonaliśmy. Nasze dzieci były wyjątkowo dzielne, pokonując swoje małe i większe lęki związane z wysokością. Było wspaniale.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.