Zapytania ofertowe – informacja o wynikach rekrutacji

Informacja o wynikach rekrutacji

Stowarzyszenie AMOS informuje, że w postępowaniach dotyczących rekrutacji złożono następujące oferty:

1) Rekrutacja na stanowisko wychowawcy na etat (w oparciu o umowę o pracę) – dokonano wyboru pracownika.

2) Rekrutacja na stanowisko wychowawcy w oparciu o umowę zlecenia, znak sprawy: AMOS/ZP/4/17/RPO.9.2.1 – złożono jedną ofertę, za cenę 20 zł brutto za jedną godzinę zajęć. Dokonano wyboru oferty.

3) Rekrutacja na stanowisko socjoterapeuty w oparciu o umowę zlecenia, znak sprawy: AMOS/ZP/2/17/RPO.9.2.1 – złożono jedną ofertę, za cenę 50 zł brutto za jedną godzinę zajęć. Dodatkowo przesłano dokumenty (CV i in.) nie załączając oferty.

4) Rekrutacje na stanowiska logopedy i psychologa w oparciu o umowę zlecenia zostaną powtórzone. W rekrutacji na stanowisko psychologa złożono jedną ofertę, za cenę 150 zł brutto, co przekracza zaplanowany przez Zamawiającego budżet.