Zapytania ofertowe – informacja o wynikach drugiej tury rekrutacji

Informacja o wynikach drugiej tury rekrutacji

Stowarzyszenie AMOS informuje, że w postępowaniach dotyczących rekrutacji złożono następujące oferty:

1) Rekrutacja na stanowisko psychologa w oparciu o umowę zlecenia, znak sprawy: AMOS/ZP/7/17/RPO.9.2.1 – złożono jedną ofertę, za cenę 100 zł brutto za jedną godzinę zajęć. Trwa badanie oferty.

Aktualizacja 10.01.2018 r. dokonano wyboru oferty.

2) Rekrutacja na stanowisko logopedy w oparciu o umowę zlecenia, znak sprawy: AMOS/ZP/8/17/RPO.9.2.1 – złożono jedną ofertę, za cenę 50 zł brutto za jedną godzinę zajęć. Dokonano wyboru oferty.