Zapytania ofertowe – informacja o wynikach czerwcowych rekrutacji

Informacja o wynikach czerwcowych rekrutacji

Stowarzyszenie AMOS informuje, że w postępowaniach dotyczących rekrutacji na stanowisko wychowawcy i socjoterapeuty nie złożono żadnych ofert. Rekrutacje zostaną powtórzone.