Zapytania ofertowe – informacja o rekrutacji

Informacja o rekrutacji

Stowarzyszenie AMOS informuje, że w postępowaniach dotyczących rekrutacji złożono następujace oferty:

1) Rekrutacja na stanowisko wychowawcy – złożono dwie oferty. Wybrano ofertę

2) Rekrutacja na stanowisko socjoterapeuty – złożono jedną ofertę, której cena przekracza kwotę, jaką Stowarzyszenie może przeznaczyć na realizację zamówienia. Wobec powyższego postępowanie zostanie powtórzone.