Zapytania ofertowe – dostawa posiłków

Dostawa posiłków

Informacja o zamknięciu postępowania: 
Postępowanie zostało zamknięte bez wyboru oferty.

Informacja z otwarcia ofert:

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, z siedzibą ul. Głowackiego 6/43, 33-100 Tarnów zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Usługa cateringowa – przygotowanie oraz dostarczenie podwieczorku dla wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie – w ramach projektu pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych – specjalistycznej i opiekuńczej- dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radłów w latach 2018 – 2020”. Szczegóły zawarte są w dokumentach Zamówienia:

TOM I SIWZ – Warunki Zamówienia

TOM IIa SIWZ – Warunki Umowy dla Części I

TOM IIb SIWZ – Warunki Umowy dla Części II

TOM III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

FORMULARZ OFERTY

 

Termin składania ofert: 22 grudnia 2017 r. godz. 13:00
Miejsce składania ofert: Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie, ul Brzeska 9, 33-130 Radłów
Otwarcie ofert: 22 grudnia 2017 r. godz. 13:15

Zmiana SIWZ 18 grudnia 2017r.

Zmiany SIWZ w załączniku. Dodatkowe oświadczenie w przedmiocie klauzul społecznych w wersji doc.

Termin składania ofert został zmieniony na 27 grudnia 2017, godzina 11:00.

Termin otwarcia ofert został zmieniony na 27 grudnia 2017, godzina 11:15.