Przejdź do treści

Zapytania ofertowe – dostawa posiłków i artykułów spożywczych

Dostawa posiłków i artykułów spożywczych

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, z siedzibą ul. Głowackiego 6/43, 33-100 Tarnów podaje wyniki w postępowaniu pn. Usługa cateringowa – przygotowanie oraz dostarczenie podwieczorku dla wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie oraz dostawa artykułów spożywczych – w ramach projektu pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych – specjalistycznej i opiekuńczej- dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radłów w latach 2018 – 2020”.

 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty.

a. Oferta nr 1. Data wpływu: 28.01.2020 o godzinie 11:27.

b. Oferta nr 2. Data wpływu: 28.01.2020 o godzinie 17:46.

Wybrani wykonawcy

a. Oferta nr 1. złożona na część I.

Dominik Szado – Firma Handlowo – Usługowa „DOMINO CATERING”, Pawęzów 47b, 33-103 Tarnów, całkowita cena brutto za zestaw 2,38 (słownie: dwa złote i trzydzieści osiem groszy)

b. Oferta nr 2. złożona na część II.

Firma Handlowa Katarzyna i Mariusz Czosnyka spółka jawna, 33-131 Łęg Tarnowski, ul. Partyń 2. Cena za “koszyk”: 303,66 PLN (słownie: trzysta trzy złote i sześćdziesiąt sześć groszy).

 

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, z siedzibą ul. Głowackiego 6/43, 33-100 Tarnów zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Usługa cateringowa – przygotowanie oraz dostarczenie podwieczorku dla wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie oraz dostawa artykułów spożywczych – w ramach projektu pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych – specjalistycznej i opiekuńczej- dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radłów w latach 2018 – 2020”.

 

Szczegóły zawarte w dokumentach zamówienia:

TOM I SIWZ – Warunki Zamówienia

TOM IIa SIWZ – Warunki Umowy dla Części I

TOM IIb SIWZ – Warunki Umowy dla Części II

TOM III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Termin składania ofert: 28 stycznia 2020 r. godz. 24:00

Sposób składania ofert: mailem na adres oferty@amos.org.pl

Otwarcie ofert: 29 stycznia 2020 r. godz. 9:00

Skip to content