Zapytania ofertowe – dostawa podwieczorków i artykułów spożywczych

Dostawa podwieczorków i artykułów spożywczych

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, z siedzibą ul. Głowackiego 6/43, 33-100 Tarnów zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. dostawa podwieczorków i artykułów spożywczych dla wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie – w ramach projektu pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych – specjalistycznej i opiekuńczej- dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radłów w latach 2018 – 2020”

Linki do dokumentów:

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Szczegóły zawarte są w dokumentach Zamówienia:

TOM I SIWZ – Warunki Zamówienia

TOM II SIWZ – Warunki Umowy

TOM III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

FORMULARZ OFERTY

 

Termin składania ofert:
28 grudnia 2018 do godz. 11:00

Miejsce składania ofert:
ul. Brzeska 9, Radłów

Otwarcie ofert:
28 grudnia 2018 godz. 11:15