Przejdź do treści

Zapytania ofertowe – dostawa artykułów spożywczych postępowanie trzecie

Dostawa artykułów spożywczych postępowanie trzecie

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, z siedzibą ul. Głowackiego 6/43, 33-100 Tarnów zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. dostawa artykułów spożywczych dla wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie – w ramach projektu pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych – specjalistycznej i opiekuńczej- dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radłów w latach 2018 – 2020”.. Szczegóły zawarte są w dokumentach Zamówienia:

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ nr 1

TOM I SIWZ – Warunki Zamówienia

TOM II SIWZ – Warunki Umowy

TOM III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

FORMULARZ OFERTY

Termin składania ofert: 17 stycznia 2018 r. godz. 11:00

Miejsce składania ofert: Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie, pl. Kościuszki 5, 33-130 Radłów (budynek OSP Radłów)

Otwarcie ofert: 17 stycznia 2018 r. godz. 11:15

 

Skip to content