Zapytania ofertowe-2

Dostawa posiłków i artykułów spożywczych

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, z siedzibą ul. Głowackiego 6/43, 33-100 Tarnów podaje wyniki w postępowaniu pn. Usługa cateringowa – przygotowanie oraz dostarczenie podwieczorku dla wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie oraz dostawa artykułów spożywczych – w ramach projektu pn.:…

Czytaj więcej: Dostawa posiłków i artykułów spożywczych

Rekrutacja na stanowisko psychologa 2

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, z siedzibą ul. Głowackiego 6/43, 33-100 Tarnów zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych na potrzeby Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego (SPWD) w Radłowie, ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów w ramach projektu pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia…

Czytaj więcej: Rekrutacja na stanowisko psychologa 2

Dostawa podwieczorków i artykułów spożywczych

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, z siedzibą ul. Głowackiego 6/43, 33-100 Tarnów zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. dostawa podwieczorków i artykułów spożywczych dla wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie – w ramach projektu pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych…

Czytaj więcej: Dostawa podwieczorków i artykułów spożywczych

Dostawa artykułów spożywczych postępowanie czwarte

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, z siedzibą ul. Głowackiego 6/43, 33-100 Tarnów zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. dostawa artykułów spożywczych dla wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie – w ramach projektu pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych – specjalistycznej i…

Czytaj więcej: Dostawa artykułów spożywczych postępowanie czwarte

Informacje o rekrutacji na stanowisko socjoterapeuty

Stowarzyszenie AMOS informuje, że w postępowaniu dotyczącym rekrutacji na stanowisko socjoterapeuty dokonano wyboru oferty…

Czytaj więcej: Informacje o rekrutacji na stanowisko socjoterapeuty

Rekrutacja na stanowisko instruktora pływania

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, działające w przedmiotowym postępowaniu jako Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: Usługa świadczenia specjalistycznych usług instruktora pływania na potrzeby Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego (SPWD) w Radłowie, ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów w ramach projektu pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia…

Czytaj więcej: Rekrutacja na stanowisko instruktora pływania

Rekrutacja na stanowisko socjoterapeuty 4

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, działające w przedmiotowym postępowaniu jako Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: Usługa świadczenia specjalistycznych usług socjoterapeutycznych na potrzeby Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego (SPWD) w Radłowie, ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów w ramach projektu pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia…

Czytaj więcej: Rekrutacja na stanowisko socjoterapeuty 4

Informacja o rekrutacji

Stowarzyszenie AMOS informuje, że w postępowaniach dotyczących rekrutacji złożono następujace oferty:

1) Rekrutacja na stanowisko wychowawcy – złożono dwie oferty. Wybrano ofertę

2) Rekrutacja na stanowisko socjoterapeuty – złożono jedną ofertę, której cena przekracza kwotę, jaką…

Czytaj więcej: Informacja o rekrutacji

Rekrutacja na stanowisko wychowawcy 3

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, działające w przedmiotowym postępowaniu jako Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: Usługa pełnienia funkcji wychowawcy w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego (SPWD) w Radłowie, ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów. w ramach projektu pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych –…

Czytaj więcej: Rekrutacja na stanowisko wychowawcy 3

Rekrutacja na stanowisko socjoterapeuty 3

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, działające w przedmiotowym postępowaniu jako Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: Usługa świadczenia specjalistycznych usług socjoterapeutycznych na potrzeby Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego (SPWD) w Radłowie, ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów w ramach projektu pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia…

Czytaj więcej: Rekrutacja na stanowisko socjoterapeuty 3