Zapytania ofertowe-1

Informacja o wynikach czerwcowych rekrutacji

Stowarzyszenie AMOS informuje, że w postępowaniach dotyczących rekrutacji na stanowisko wychowawcy i socjoterapeuty nie złożono żadnych ofert. Rekrutacje zostaną powtórzone….

Czytaj więcej: Informacja o wynikach czerwcowych rekrutacji

Rekrutacja na stanowisko wychowawcy 2

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, działające w przedmiotowym postępowaniu jako Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: Usługa pełnienia funkcji wychowawcy w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego (SPWD) w Radłowie, ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów. w ramach projektu pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych –….

Czytaj więcej: Rekrutacja na stanowisko wychowawcy 2

Rekrutacja na stanowisko socjoterapeuty 2

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, działające w przedmiotowym postępowaniu jako Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: Usługa świadczenia specjalistycznych usług socjoterapeutycznych na potrzeby Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego (SPWD) w Radłowie, ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów w ramach projektu pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia…

Czytaj więcej: Rekrutacja na stanowisko socjoterapeuty 2

Dostawa artykułów plastycznych

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, z siedzibą ul. Głowackiego 6/43, 33-100 Tarnów zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Dostawa materiałów do zajęć artystycznych: z krawiectwa, filcowania, rzeźbiarstwa, zajęć techniką decoupage, scrapbookingu i innych, na potrzeby placówki wsparcia dziennego w ramach projektu „Prowadzenie placówki wsparcia…

Czytaj więcej: Dostawa artykułów plastycznych

Dostawa artykułów spożywczych postępowanie trzecie

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, z siedzibą ul. Głowackiego 6/43, 33-100 Tarnów zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. dostawa artykułów spożywczych dla wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie – w ramach…

Czytaj więcej: Dostawa artykułów spożywczych postępowanie trzecie

Informacja o wynikach drugiej tury rekrutacji

Stowarzyszenie AMOS informuje, że w postępowaniach dotyczących rekrutacji złożono następujące oferty:

1) Rekrutacja na stanowisko psychologa w oparciu o umowę zlecenia, znak sprawy: AMOS/ZP/7/17/RPO.9.2.1 – złożono jedną ofertę, za cenę 100 zł brutto za jedną godzinę zajęć. Trwa badanie oferty…

Czytaj więcej: Informacja o wynikach drugiej tury rekrutacji

Rekrutacja na stanowisko logopedy 2

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, działające w przedmiotowym postępowaniu jako Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: Usługa świadczenia specjalistycznych usług logopedycznych na potrzeby Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego (SPWD) w Radłowie, ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów w ramach projektu pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia…

Czytaj więcej: Rekrutacja na stanowisko logopedy 2

Rekrutacja na stanowisko psychologa 2

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, z siedzibą ul. Głowackiego 6/43, 33-100 Tarnów zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych na potrzeby Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego (SPWD) w Radłowie, ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów w ramach projektu pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia…

Czytaj więcej: Rekrutacja na stanowisko psychologa 2

Informacja o wynikach rekrutacji

Stowarzyszenie AMOS informuje, że w postępowaniach dotyczących rekrutacji złożono następujące oferty:

1) Rekrutacja na stanowisko wychowawcy na etat (w oparciu o umowę o pracę) – dokonano wyboru pracownika.

2) Rekrutacja na stanowisko wychowawcy w oparciu o umowę zlecenia, znak…

Czytaj więcej: Informacja o wynikach rekrutacji

Dostawa artykułów spożywczych postępowanie drugie

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu CZĘŚCI II

Informacja z otwarcia ofert

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, z siedzibą ul. Głowackiego 6/43, 33-100 Tarnów zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. dostawa artykułów…

Czytaj więcej: Dostawa artykułów spożywczych postępowanie drugie

Dostawa posiłków

Informacja o zamknięciu postępowania: 
Postępowanie zostało zamknięte bez wyboru oferty.

Informacja z otwarcia ofert:

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, z siedzibą ul….

Czytaj więcej: Dostawa posiłków