Zakończenie zajęć wychowawczych i działalności SPWD

To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku!

/Winston Churchill/

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/12/2017 z dnia 14.12.2017 r. Kierownika Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie – od dnia 18.12.2017 r. (poniedziałek) w placówce nie będą się obywały zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. W tym czasie zaplanowane zostały szkolenia dla kadry placówki oraz niezbędne prace administracyjne związane z przystąpieniem do projektu „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych – specjalistycznej i opiekuńczej- dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radłów w latach 2018 – 2020” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z dniem 31.12.2017 r. swoją dotychczasową działalność kończy obecna placówka na skutek wygaśnięcia terminu na jaki została zawarta umowa.

Mówimy Wam: … /kliknijcie w nasze LOGO/