Zajęcia socjoterapeutyczne w SPWD

Obraz przedstawia zajęcia socjoterapeutyczne. Na zdjęciu możemy ujrzeć wychowanków podczas różnego rodzaju zabaw związanych z socjoterapią.

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci polegają na tym, że biorą one udział w aranżowanych sytuacjach społecznych, podczas których uczą się pożądanych zachowań i przyswajają umiejętności społecznie akceptowalne. Trening takich zachowań – w zależności od wykorzystywanych metod pracy – pozytywnie wpływa na odreagowanie napięć emocjonalnych, umożliwia zaspokojenie własnych potrzeb emocjonalnych i społecznych, rozwój zainteresowań. Sprzyja nawiązywaniu prawidłowych kontaktów i więzi, przywracaniu i rozwijaniu poczucia własnej wartości, radzeniu sobie z nieśmiałością bądź skłonnościami do agresji lub wrogości.

Korzystając z wakacyjnej, słonecznej pogody, ostatnie zajęcia grupowe w SPWD odbyły się na świeżym powietrzu. W ruch poszły (i to dosłownie!) nie tylko wszystkie części ciała naszych wychowanków, ale także różnego rodzaju sprzęt animacyjny. Do wspólnej zabawy wykorzystaliśmy chustę i linę animacyjną, kolorowe szarfy gimnastyczne, woreczki sensoryczne i obręcze hula- hop.

Przypominamy, że w miesiącu sierpniu zajęcia socjoterapeutyczne odbywają się w dwóch grupach, w każdy wtorek w godzinach od 11:00 – 13:00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.