Przejdź do treści

Zajęcia socjoterapeutyczne – Moja Przestrzeń

Obraz przedstawia wychowanków podczas zajęć socjoterapeutycznych. Na zdjęciu możemy ujrzeć wychowanków, wychowawczynię oraz kartki na których namalowany jest kontur Polski.

Każdy z nas, tak jak poszczególne państwa na świecie, ma swoje określone terytorium, w obrębie którego ma prawo czuć się dobrze i bezpiecznie. Polska jako kraj ma swoje granice – lądowe, powietrzne, morskie i my także mamy różne granice. Granice każdego z nas różnią się od siebie, mogą być silniejsze lub słabsze, ale wyznaczają naszą prywatną przestrzeń. Naszą przestrzeń tworzą: nasze uczucia, nasze rzeczy, nasze ciało, nasz czas i nasze myśli. Co jednak dzieje się gdy ktoś próbuje przekroczyć którąś z tych granic? Jak się wtedy czuję? Czy inni też mają swoje granice? Na te pytania wychowankowie SPWD w Radłowie próbowali znaleźć odpowiedź podczas ostatnich zajęć socjoterapeutycznych, a już dziś dowiedzą się jak należy bronić swoich własnych granic, nie naruszając przy tym granic innych osób – czyli jak być ASERTYWNYM. Przypominamy, że zajęcia socjoterapeutyczne odbywają się w każdą środę, w godzinach od 14;30 – 16:30. Prosimy, by w tym dniu nie odbierać dzieci z Placówki przed zakończeniem zajęć grupowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Skip to content