ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE – WYDRAPYWANKI

Obraz przedstawia ostatnie zrealizowane zajęcia artystyczne oraz edukacyjne dla dzieci. Na zdjęciu możemy ujrzeć wychowanków SPWD wraz z swoimi pracami, wykonanymi poprzez wydrapywanie.

Mimo zawieszonych zajęć w Placówce cały czas opracowujemy nowe programy zajęć, diagnozy i kampanie edukacyjne. Wierzymy, że wrócimy z nową energią i nowymi inspiracjami. Tymczasem prezentujemy ostatnie zrealizowane zajęcia artystyczne oraz edukacyjne dla dzieci.

Jedną z technik tworzenia obrazów obok malowania czy rysowania jest wydrapywanie. Tradycyjne, znane zapewne większości z Was wydrapywanki są pracochłonne ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniego podłoża z użyciem pasteli olejnych i czarnej farby. Nasi wychowankowie tym razem mieli okazję wypróbować gotowe zestawy i bloki do grawerowania, dzięki którym proces tworzenia małego arcydzieła jest znacznie szybszy, łatwiejszy i przyjemniejszy. Przy użyciu drewnianego bądź plastikowego dłutka wystarczy usunąć wierzchnią warstwę arkusza, by odsłonić bazę kryjącą się pod spodem. 

Do wyboru mamy kilka wariantów podkładów – od tęczowych, pastelowych przez pozłacane aż po mieniące się brokatowe i holograficzne tła! Do stworzenia barwnych ilustracji można wykorzystać gotowe szablony z motywem kwiatów, księżniczek, zwierzątek lub uruchomić własną wyobraźnię! Każda powstała w ten sposób grafika jest niepowtarzalna – zobaczcie sami!

W ostatnim czasie w naszej placówce przywitaliśmy nowych wychowanków w związku z czym nie mogło zabraknąć zajęć integracyjnych umożliwiających wzajemne poznanie się i nawiązanie relacji z pozostałymi członkami grupy. Ćwiczenia na zapamiętywanie imion czy autoprezentację sprzyjają budowaniu przyjaznej i koleżeńskiej atmosfery. Cieszymy się, że jesteście z nami!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.