Wspomnienie o Największym spośród Polaków

Zdjęcie przedstawia dzieci z placówki podczas koncertu pamięci św. Jana Pawła II.

01.04.2016 r. wychowankowie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie zaprezentowali licznie zgromadzonej publiczność koncert pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II pt. „MIŁOŚĆ MI WSZYSTKO WYJAŚNIŁA”. Koncertem tym dzieci i młodzież z pomocą wychowawców uczcili pamięć Papieża Polaka w 11 rocznicę Jego śmierci. Koncert pełen był autentycznych emocji, nieukrywanych wzruszeń i pozytywnej energii, którą podzieli się z nami wychowankowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego wydarzenia i pomogli nam w realizacji tego pracochłonnego przedsięwzięcia. Dyrekcji i Pracownikom GCKiC w Radłowie za udostępnienie salki prób i cierpliwość, Gospodarzowi Biblioteki Publicznej w Radłowie Panu Zbigniewowi Marcinkowskiemu za wykonanie pięknych zdjęć, muzykom – Piotrowi Niedojadło, Bartkowi Niedojadło, Rafałowi Traczykowi, Asi Niedojadło i Monice Kuta za talent, Wychowawcom za zaangażowanie i poświęcenie, uczestnikom Klubu Samopomocy w Siedlcu za przygotowanie poczęstunku i Wam drodzy Wychowankowie, że jesteście tacy wspaniali.