WRACAMY

KOMUNIKAT KIEROWNIKA SPWD W RADŁOWIE
 
Z radością informuję ze zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 lutego 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.z 2021,poz. 267) uchylono §15 rozporządzenia z 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 2316), dotyczący zasad funkcjonowania placówek wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Tym samym Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie powraca do stacjonarnej działalności i zostanie otwarta dla wychowanków.
Po dokonaniu czynności organizacyjnych i dostosowaniu warunków pobytu dzieci do wytycznych MRiPS, GIS i MZ rozpoczniemy zajęcia. W najbliższym czasie będziemy kontaktować się z każdym z rodziców indywidualnie w celu przekazania szczegółowych informacji dotyczących organizacji zajęć.