Wiosna 2019 w SPWD

Obraz przedstawia wychowanków SPWD wykonujących personalizowane torby ekologiczne na zakupy.

Odkąd w SPWD w Radłowie urosła rzeżuszka możemy mówić o wiośnie. Trwają prace nad przygotowaniem dekoracji świątecznych oraz ekologicznych bawełnianych torebek na zakupy (w ramach edukacji ekologocznej – dbajmy o Ziemię!) Dzieci ćwiczą także swoje możliwości wokalne przed mikrofonem, a to oznacza, że nasza energia po zimie przybiera na sile.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.