Przejdź do treści

Warsztaty robotyki w SPWD

Obraz przedstawia naszych wychowanków podczas warsztatów z robotyki. Na zdjęciu możemy ujrzeć budowę robota oraz tablet dzięki któremu możemy zaprogramować robota.

W ramach wakacyjnych warsztatów z zakresu robotyki i programowania wychowankowie SPWD w Radłowie doskonalili swoje kompetencje informatyczne konstruując i programując własne roboty. Nasze roboty można wprawiać w ruch za pomocą tabletu, telefonu a nawet światła! Jesteśmy dumni z naszych małych zdolnych programistów!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Warsztaty przeprowadzone we współpracy z niezawodną Fundacja Pracownia Kreatywna.

Skip to content