Przejdź do treści

Warsztaty robotyki i programowania – SPWD c.d

Obraz przedstawia warsztaty robotyki. Na zdjęciu możemy ujrzeć dzieci, które tworzą roboty.

Robotyka i programowanie to jedna z innowacyjnych metod w pracy Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie, która ma na celu rozwój kompetencji informatycznych u dzieci. Jest to jedna z kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie – pojęcia szeroko funkcjonującego w prawe Unii Europejskiej. Dla naszych wychowanków konstruowanie i programowanie robotów oznacza dziś głownie dobrą zabawę ale obiecujemy, ze zaowocuje w przyszłości! Ps. Programują nawet nasze 6 latki!

Warsztaty realizowane we współpracy z Fundacja Pracownia Kreatywna.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Skip to content