Przejdź do treści

Warsztaty negocjacji i mediacji rówieśniczych

Na czas wakacji Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie, przy Brzeskiej 9 zamieniła się w małą „kancelarię” arbitrażu, negocjacji i mediacji. Wychowankowie Placówki spędzają tegoroczne wakacje w sposób niezwykle twórczy i nietypowy.
W Placówce trwają warsztaty negocjacji i mediacji rówieśniczych z wykorzystaniem technik teatralnych „Dogadajmy się”- Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich- Małopolska lokalnie.
Założeniem warsztatów jest kształtowanie u dzieci i młodzieży kompetencji społecznych takich jak umiejętność negocjacji, konstruktywnego rozwiązywania sporów bez użycia przemocy, a także umiejętność dochodzenia do porozumienia metodą mediacji.


Metodyka pracy z dziećmi opierają się na założeniach nowoczesnego, synergetycznego modelu profilaktyki społecznej oraz koncepcji twórczej (re)socjalizacji. Duże znaczenie odgrywają tu techniki teatralne, w tym zwłaszcza scenki sytuacyjne oraz improwizacja, które pozwalają dzieciom utrwalić wiedzę teoretyczną nabytą w trakcie warsztatów. Zajęcia teoretyczne ograniczone zostały do minimum, główną rolę odgrywa natomiast własna aktywność wychowanków i wyzwalanie ich twórczego potencjału. Metoda dramy pozwala im wcielać się w role całkiem skutecznym młodych negocjatorów i mediatorów!

Skip to content