Przejdź do treści

Warsztaty mediacji w Placówce Wsparcia Dziennego w Radłowie

Zdjęcie przedstawia trzy dziewczynki przy wejściu, dwie z nich podają sobie ręce, natomiast trzecie siedzi w oddali.

Jak rozwiązywać konflikty z pomocą mediatora? Jak skutecznie wymediować porozumienie stron? Jakie techniki mediacyjne zastosować? Jak przygotować ugodę mediacyjną? I czym jest nurt sprawiedliwości naprawczej? Nasi wychowankowie już wiedzą a pierwsze próby mediacji mają za sobą! Okazuje się, że mamy szczególne predyspozycje do mediacji w sprawach karnych.

Skip to content