Przejdź do treści

Wakacyjnie w SPWD

Obraz przedstawia wychowanków SPWD podczas zajęć artystycznych, na których tworzą one różnego rodzaju rękodzieła przy użyciu modeliny czy masy modelarskiej.

Wakacje w SPWD w Radłowie to przede wszystkim czas na zabawę i aktywny wypoczynek. Co robią dzieci? Uczestniczą w zajęciach nauki pływania z instruktorem, tworzą przepiękne rękodzieło w ramach zajęć artystycznych (zajęcia z wykorzystaniem modeliny lub masy modelarskiej), czy rozwijają swoją kreatywność i logiczne myślenie w trakcie gier planszowych. Równocześnie trwają zajęcia edukacyjne i socjoterapeutyczne. Przed nami wiele wakacyjnych przygód.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Skip to content