Przejdź do treści

Wakacyjne warsztaty artystyczne w SPWD

Obraz przedstawia naszych wychowanków podczas warsztatów artystycznych. Na zdjęciu możemy ujrzeć krawiectwo z użyciem filcu.

W pracowni plastycznej na Brzeskiej 9 powstają kolejne prace w ramach warsztatów artystycznych. Tym razem nadszedł czas na malowanie na płótnie oraz krawiectwo z użyciem filcu. Zajęcia plastyczne prócz świetnej zabawy mają niezwykle pozytywny wpływ na rozwój dziecka – tj. rozwój obszarów osobowości w sferze poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej jak i działaniowej. Zdolne mamy dzieci w Radłowie, prawda?

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Skip to content