W wakacje uczymy się pływać

Obraz przedstawia naszych wychowanków podczas zajęć na których uczyliśmy się pływać.

Jesteśmy ogromnie dumni z naszych wychowanków! Dzielnie uczą się pływać, ćwiczą skoki do wody pod czujnym okiem instruktora pływania i wychowawców. Są zdyscyplinowane i zaangażowane. Dla części dzieci to pierwsze zajęcia na basenie, inne w wodzie radzą sobie już bardzo dobrze. Najważniejsze jednak, że aktywnie spędzamy czas i świetnie się przy tym bawimy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.