Unijne dofinansowanie dla Gminy Radłów i Stowarzyszenia AMOS

Z radością informujemy, że projekt pod nazwą „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych – specjalistycznej i opiekuńczej – dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radłów w latach 2018 – 2020” złożony przez Gminę Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS – zakwalifikowany został do otrzymania dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17. Dofinansowanie projektu w wysokości 861 310,20 zł zostało zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.


Działalność obecnie prowadzonej na zlecenie Gminy Radłów placówki dobiega końca z dniem 31.12.2017 r. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu od nowego roku w Radłowie powstanie placówka wsparcia dziennego zapewniająca szerszą i atrakcyjniejszą ofertę zajęć oraz lepsze warunki lokalowe dla podopiecznych. Będzie jeszcze bardziej przytulnie i domowo. Ponadto dostosowanie lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych pozwoli nam na dotarcie do jeszcze większej liczby dzieci potrzebujących wsparcia. Dla dzieci przewidziano atrakcyjne zajęcia artystyczne (z wykorzystaniem profesjonalnych mediów plastycznych), zajęcia informatyczne z zakresu robotyki i programowania, udział w wydarzeniach kulturalnych i wyjazdach rekreacyjnych. W ramach specjalistycznego wsparcia zapewniana zostanie także pomoc psychologiczna, logopedyczna oraz socjoterapeutyczna. Placówka organizować będzie zajęcia w wymiarze 6 h dziennie – w dni robocze oraz dwie soboty w miesiącu.
Lokal przy ul. Brzeskiej 9 będący siedzibą placówki wyposażony zostanie w meble, sprzęt elektroniczny, niezbędne pomoce dydaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne i inne urządzenia do realizacji działań wynikających z projektu – dostosowane do aktualnych standardów pracy z dziećmi zgodnych z najnowszą wiedzą z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych, informatycznych i in., umożliwiających wprowadzenie atrakcyjnych i innowacyjnych metod pracy.