TO, ŻE DZIECI NIE MÓWIĄ O CZYMŚ WPROST…

…NIE OZNACZA, ŻE TEGO NIE MA I NIE TRZEBA NAD TYM PRACOWAĆ!

Zdjęcie przedstawia tekst "Hello, I'm happy. I'm fine." I nic poza tym.

20 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Nieprzypadkowo właśnie w tym dniu w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego w Radłowie zainaugurowaliśmy cykl zajęć edukacyjnych w ramach autorskiej kampanii profilaktycznej H(ej!)T TO SŁABOŚĆ– pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka.

Do tej pory zrealizowaliśmy już dwa moduły zajęć:
1. POZNAJ SWOJE PRAWA! – bądź bezpieczny !
2. CZY TO JUŻ PRZEMOC? – powiedz stop!

 

Wspólne spotkania to nie tylko poszerzenie świadomości i zdobycie wiedzy przez dzieci i młodzież ale także nieocenione źródło informacji o ich potrzebach i problemach – dla nas wychowawców. Wspólnie przeprowadzone rozmowy, ćwiczenia czy zabawy pokazały już, że zarówno 7 latki jak i młodzież gimnazjalna w podobnym stopniu odczuwają naruszanie swoich podstawowych praw. Często nie umieją tego zwerbalizować i nazwać wprost ale potrafią podać mnóstwo wskaźników, na podstawie których można stwierdzić, że mamy do czynienia z przemocą rówieśniczą. Najczęściej dzieci mówią o wyśmiewaniu, wyszydzaniu, w tym z uwagi na wygląd i sytuację rodzinną i materialną. Bardzo często pojawia się też problem izolacji, wyłączania z aktywności grupowej, aż po odrzucenie rówieśnicze. Jak wynika z danych uzyskanych metodami klinicznymi w toku realizacji kampanii- fizyczne formy przemocy rówieśniczej ustępują miejsca coraz powszechniejszej przemocy słownej i niewerbalnej.

W zawiązku z powyższym po raz kolejny chcielibyśmy uczulić wszystkich pracujących z dziećmi i młodzieżą – TO, ŻE DZIECI NIE MÓWIĄ O CZYMŚ WPROST- NIE OZNACZA, ŻE TEGO NIE MA I NIE TRZEBA NAD TYM PRACOWAĆ!

Wszystkich zainteresowanych realizacją programu kampanii i otrzymaniem nieodpłatnych materiałów dydaktycznych zapraszamy do kontaktu.