Temat lutego w SPWD

Tematem LUTEGO zgodnie z Programem Pracy Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie na rok 2021 jest wzmacnianie poczucia własnej wartości!

Obraz przedstawia plakat promujący wzmacnianie poczucia własnej wartości z placówką SPWD w Radłowie.