Szkolenie – zaburzenia przywiązania

Obraz przedstawia kubek z kawą, herbatą, wodę wraz z szklankami oraz książeczki item.

W dniach 6-8 kwietnia kadra naszej organizacji uczestniczyła w szkoleniu z zakresu pracy z dzieckiem z zaburzeniami przywiązania. W jego trakcie odpowiedzieliśmy na pytania czym objawia się w zachowaniu poza bezpieczny system przywiązania i jaki ma wpływ na funkcjonowanie dziecka? Kiedy zachowanie dziecka będziemy rozumieli w kategoriach zaburzenia a kiedy regulacji przywiązaniowej? Wiedza z tego obszaru może być kluczowa dla planowania pomocy dziecku i rodzinie , prowadzenia adekwatnej korekty oraz interwencji. 

To dla naszej kadry nowe podejście, które otworzyło nowe horyzonty myślowe i pozwoli zaaplikować wiele rozwiązań do pracy w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego w Radłowie. Szkolenie stanowi jeden z trzech modułów, które wciąż przed nami.

Szkolenie realizowane przez Centrum psychologiczne ITEM, na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.