Szkolenie dla Kadry SPWD

Obraz przedstawia dłoń dorosłego dotykaną przez dłoń malutkiego dziecka.

Dobro dziecka odgrywa pierwszoplanową rolę przy wykładni przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jest także podstawową przesłanką wszystkich działań podejmowanych przez instytucje i organizacje działające na rzecz dziecka i rodziny. Pracując z dzieckiem należy stale za nim podążać i podnosić swoje kwalifikacje by dobro to respektować, dlatego też miło nam poinformować, że nasza kadra merytoryczna Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie zakwalifikowała się na kompleksowe, prestiżowe szkolenia z zakresu:

  • Wpływ traumy wczesnorozwojowej na funkcjonowanie dziecka.
  • Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania.
  • Praca z dziećmi doświadczającymi krzywdzenia.

Program realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.