Światowy Dzień Życzliwości

Obraz przedstawia dzieci pijące z kubeczków podczas światowego dnia życzliwości.

W dniu dzisiejszym w naszym kraju i wielu innych krajach na świecie obchodzony jest ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI. Początkowo główną ideą tego dnia było upowszechnianie przekonania, że wszelkie konflikty i problemy należy rozwiązywać w sposób pokojowy, a nie siłowy i że tylko wzajemna życzliwość jest drogą do budowania pokoju na świecie. Choć idea ta pozostaje nadal niezmienna, to inicjatywa Światowego Dnia Życzliwości nabrała innego, szerszego wymiaru – nie tyle politycznego co społecznego. Dzień ten jest zachętą do czynienia dobra na różnych płaszczyznach, do dzielenia się pozytywnymi emocjami, do dialogu międzypokoleniowego, a jednocześnie wyrazem protestu przeciwko mowie nienawiści i nietolerancji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wychowankowie SPWD, podczas zajęć socjoterapeutycznych włączyli się w obchody tego święta, w sposób symboliczny obdarowując się bezinteresowną życzliwością. W jaki sposób można to uczynić? Wystarczy szczery uśmiech, miłe słowo, pozdrowienie, ciepłe spojrzenie, uprzejmość, serdeczny uścisk, pomocna dłoń. Najmniejsze gesty mogą zdziałać najwięcej i mają moc uszczęśliwiania!

Warto przy tym pamiętać, że pozytywna energia i dobroć jaką ofiarujemy innym ludziom, wraca do nas ze zdwojoną siłą. Jeśli sami będziemy pełni życzliwości dla naszego otoczenia, zwiększamy prawdopodobieństwo, że ono odwzajemni się tym samym.

Rozbudzajmy i pielęgnujmy w sobie życzliwość wobec innych nie tylko dziś, nie tylko podczas zbliżających się świąt. Okazujmy ją każdego dnia i każdemu kogo spotkamy na swojej drodze.

A Ty – okazałeś dziś komuś swoją życzliwość?

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.