Słowo w rodzinie – relacja

Obra przedstawia prace wykonane przez wychowanków SPWD, podczas zajęć edukacyjnych, gdzie w tym samym czasie trwały zajęcia edukacyjne dla rodziców.

W sobotę 7 września w SPWD w Radłowie odbyły się zajęcia edukacyjne dla rodziców pn. „Słowo w rodzinie”, prowadzone przez naurologopedę i pedagoga- panią Magdalenę Jabłońską. Podczas gdy rodzice intensywnie zdobywali wiedzę, dla dzieci przygotowano zajęcia artystyczne. Dziękujemy za liczną obecność i wartościowo spędzony czas.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.