Sierpień 2019 w SPWD

Obraz przedstawia wychowanków SPWD podczas wakacyjnych zajęć artystycznych. Na zdjęciu dzieci malują różnego rodzaju kolorowanki przy użyciu kredek.

Pierwszy miesiąc wakacji w SPWD w Radłowie był czasem intensywnej pracy nad doskonaleniem umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem. Sierpień wykorzystujemy więc na wspólny, aktywny wypoczynek i zabawę, chcąc jak najlepiej wykorzystać wolny czas przed zbliżającym się powrotem do szkoły. Za nami piknik integracyjny na świeżym powietrzu, wyjazd do kina (niebawem czeka nas kolejny seans!). Na co dzień dominują zajęcia artystyczne, które są ulubioną formą aktywności naszych wychowanków. Powstało mnóstwo przepięknych kolorowanek, które wzięły udział w plebiscycie na najbardziej staranną pracę, rzeźby z masy solnej i lekkiej masy modelarskiej, a także ręcznie zdobione płócienne torby na zakupy.

Najbardziej cieszy nas jednak gdy dzieci same wychodzą z inicjatywą, zaskakując nas swoją pomysłowością i kreatywnością. Ostatnio zwykłe kartonowe pudełka zamieniły się w miniaturowe domki dla lalek! Musimy przyznać, że własnoręcznie wykonane akcesoria do zabawy cieszą znacznie bardziej, a przede wszystkim są niepowtarzalne!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.