Scrapbookingowe cudeńka w SPWD

Obraz przedstawia scrapbookingowe prace wykonane przez naszych wychowanków.

Czy wiecie co można wykonać z bazy albumowej, papieru dekoracyjnego, drewnianych wstążek i koronek? Już wkrótce w naszej pracowni na Brzeskiej 9 kolejna propozycja zajęć artystycznego rękodzieła dla dzieci. Tym razem zapraszamy na scrapbookingowe cuda cudeńka w SPWD w Radłowie!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.