Projekt – Placówka Wsparcia Dziennego

Obraz przedstawia naszych wychowanków podczas zabawy przy użyciu klocków LEGO.

W budynku przy Brzeskiej 9 trwają prace remontowe mające na celu dostosowanie lokalu będącego siedzibą Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie do wymagań lokalowych i sanitarnych określonych przepisami prawa oraz wyposażenie go w nowe meble oraz sprzęt elektroniczny i AGD. Zakres realizowanych robót obejmuje wykonanie nowych węzłów sanitarnych, aneksu kuchennego do przygotowywania i wydawania posiłków, podwieszanych sufitów, wymianę posadzki, malowanie ścian. Zgodnie z zasadą przeciwdziałania dyskryminacji, pod względem architektonicznym lokal zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wykonanie prac remontowych klatki schodowej, w tym zakup oraz montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych. Powyższe zastosowania zapewnią ogólnodostępność usług świadczonych przez Placówkę dla wychowanków z niepełnosprawnością ruchową.

Równolegle w lokalu zastępczym odbywają się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze i specjalistyczne z dziećmi. Dzieci uczestniczyły już w warsztatach z socjoterapeutą i ćwiczyły poprawną wymowę z logopedą. W ramach zajęć kulinarnych upiekły pyszne ciasta, a także wykonywały kartki i upominki dla Babć i Dziadków z okazji Ich święta.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.