Przejdź do treści

Pracujemy także w soboty

Informujemy, że prowadzimy zajęcia także w soboty. Szczegółowe informacje dotyczące dat zajęć pojawią się niebawem na naszej stronie internetowej oraz facebooku. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Skip to content