Pozytywna motywacja – szkolenie dla rodziców

Obraz przedstawia plakat promujący szkolenia dla rodziców. "Szkolenie dla rodziców. Pozytywna motywacja - jak zachęcić dziecko do uczenia się i podejmowania nowych wyzwań. 31.08.2019 (sobota) godz. 10:00-12:00 prowadzący: Psycholog Dziecięcy mgr Monika Kaczkowska.

Powrót do szkoły do ogromne wyzwanie zarówno dla dziecka jak i dla rodziców. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie już dziś zaprasza rodziców na warsztaty dotyczące pozytywnej motywacji, w trakcie których omówimy praktyczne metody pomagające dziecku sprostać szkolnym wyzwaniom. Zapraszamy już 31 sierpnia (sobota) do SPWD w Radłowie. Jeśli macie problem z zapewnieniem opieki dzieciom – zabierzcie je sobą, a nasza kadra zapewni im opiekę i twórcze zajęcia. Szczegółowe informacje oraz zapisy w siedzibie SPWD lub telefonicznie pod numerem 533-727-323. Udział jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.