Pożegnanie 2016 roku

Zdjęcie przedstawia trójkę podopiecznych oraz pracownika placówki podczas spotkania 30 grudnia.

30 grudnia w Radłowie podsumowaliśmy i zakończyliśmy cały intensywny rok pracy. Była symboliczna zabawa sylwestrowa, radość i tańce. Był też czas wzruszających pożegnań. Swoją pracę w SPWD zakończyła Pani wychowawczyni Monika, której najszczerzej i najpiękniej dziękujemy za wspaniałe zaangażowanie, autentyczne ciepło, troskę i radość jaką nam dawała.  Pożegnaniu temu towarzyszyły uroczyste podziękowania od wszystkich dzieci oraz łzy wzruszenia całego zespołu. Nie obyło się także bez uroczej niespodzianki i podziękowań dla wychowawczyń za cały wspólny rok.

Ten dzień po raz pierwszy od początku naszego funkcjonowania tak mocno uświadomił nam jak wspaniała utworzyła się tu społeczność. Wyjątkowych dzieci i młodzieży oraz ich wychowawców, którzy niczym się nie różnią od swoich małych przyjaciół poza tym, ze urodzili się trochę wcześniej i mogą teraz przekazywać im zdobytą wcześniej wiedzę i wartości. Tylu wzruszeń, szczerych uśmiechów, poczucia integracji i zaufania nie doświadczyliśmy nigdy wcześniej. Życzymy sobie oraz wszystkim naszym przyjaciołom by kolejny rok był czasem nowych wyzwań, przekraczania własnych granic oraz budowania trwałych i wartościowych więzi. Działalność Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie finansowana jest przez Miasto i Gmina Radłów. Dziękujemy zatem w tym dniu podsumowań Władzom Gminy Radłów za współpracę pełną zrozumienia dla potrzeb najmłodszych mieszkańców, za zaangażowanie i nieustanne wsparcie, a przede wszystkim zaufanie będące dla nas motywacją do efektywnej pracy. Szczęśliwego Nowego Roku!