Poczucie własnej wartości

Zdjęcie przedstawia dzieci siedzące w kółku z osobą prowadzącą zajęcia. Zajęcia były o tematyce poczucia własnej wartości.

To jak kształtuje się u dziecka poczucie własnej wartości decyduje o tym jaki obraz samego siebie przyswoi. To z kolei wpływa na jego kondycję psychiczną i na to jak funkcjonuje w społeczeństwie. Placówka Wsparcia Dziennego rozpoczyna zatem cykl zajęć dot. poczucia własnej wartości. Grupa naszych młodszych wychowanków już wie, że w oczach swoich rówieśników mają mnóstwo pozytywnych cech i są naprawdę wartościowi…i mamy na to dowody na piśmie !