Pierwsze szkolenie w ramach proj. BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO

Zdjęcie przedstawia pracowników placówki uczestniczących w szkoleniach w ramach Bezpiecznego Dzieciństwa.
Logo Dajemy Dzieciom Siłę

13 października 2016 r. w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego w Radłowie odbyły się szkolenia dla pracowników lokalnych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny- w ramach programu BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO (edycja 2016/2017). Wzięli w nim udział przedstawiciele MGOPS w Radłowie, pracownicy szkół z terenu Gminy Radłów, kuratorzy z Sądu Rejonowego w Tarnowie, przedstawiciele GCKiC w Radłowie oraz wychowawcy SPWD. Szkolenia poświęcone tematyce dziecka krzywdzonego nie tylko pogłębiły wiedzę teoretyczną uczestników. Były także okazją do wzajemnej wymiany poglądów, doświadczeń i otwartej dyskusji nad dylematami, z którymi na co dzień spotykamy się w swojej pracy. Nasuwa się jeden główny wniosek – zawsze i wszędzie bezwzględnie reagujemy, mając na uwadze dobro dziecka. Z konsultacji indywidualnych skorzystali też już pierwsi rodzice. Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym na szkoleniu za udział i zaangażowanie i Akademia Profilaktyki i Edukacji Aperti reprezentowanej przez Panią dr Małgorzatę Michel za profesjonalne poprowadzenie szkolenia i udzielone porady. Przed nami kolejne spotkania w ramach realizowanego projektu, których już nie możemy się doczekać! Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.